Търсите идея, за стартиране на бизнес?

Ние ще ви обучим и ще ви помогнем да го стартирате!

 Предлагаме няколко варианта на бизнес-обучение, които се препоръчват за различните градове и се различават по обема на получените знания, размера на инвестицията и периода на нейната възвращаемост. Изберете един от вариантите, обучете се и започнете да печелите с нас!

1. Изработване на близалки, стандартни и с различни форми, работилница за деца.

2. Изработване на бонбони с рисунка в центъра, изработване на близалки, стандартни и с различни форми, изработка на захарни рози, работилници за деца.

 (BG) Получи информация на бизнес обучение


We offer several options for business training, which are recommended for different cities and differ in the amount of knowledge gained, the amount of investment and the payback period. Choose an option, get trained and start earning with us!

(EN) Get information about business training


Мы предлагаем несколько вариантов бизнес-обучения, которые рекомендованы для разных городов и отличаются объемом полученных знаний, суммой вложений и сроком их окупаемости. Выберите вариант, пройдите обучение и начните зарабатывать вместе с нами!

(RUS) Получить информацию о бизнес обучении


«Весели Бонбони» е работилница за приготвяне на захарни бонбони с концепция «изработване на бонбони пред очите на самите посетителите». Процес на изработка е много познавателен и необичайно интересен!

Shopping Cart
Scroll to Top